پنجشنبه ، 21 آذر ، 1398
حداقل
شرح خـدمات شرکت آریان نگین ارگ

شرکت اریان نگین ارگ خدمات خود را در راستای زنجیره ارزش خدمات زمین وساختمان به شرح زیر معرفی مینماید .

 

  • مطالعات امکان سنجی

  • کارگزاری زمین و املاک ومستغلات
  •  سرمایه گذاری و تحلیل اقتصادی
  • مهندسی تبلیغات و بازاریابی و فروش
  • امور حقوقی و قراردادها
  • تحقیقات بازار
  • مشاوره مدیریتی و سازمانی
  • امور زمین، اخذ مجوزات و امور ثبتی

  • بهره برداری و نگهداری